ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο θα πρέπει :

 1. να είναι με χαμηλά τυπικά προσόντα, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45ετών και

 2. να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να προσκομίσουν στα σημεία ενημέρωσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 2. Αίτηση -  βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην Πράξη (σε ειδικό έντυπο που δίνεται στα σημεία ενημέρωσης)
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΥΘ, ΟΤΕ)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
 7. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας

Προαιρετικά :

 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψήφιου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αποδεικτικά επιπλέον μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων (ξένες γλώσσες, Η/Υ, βεβαιώσεις εργασίας ή ένσημα)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή πρωτότυπα.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την εκδήλωση ενδιαφέροντος/υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους ακόλουθους φορείς:

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΤΟΜΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Κωλέττη 24, 6ος όροφος, 54627, Θεσσαλονίκη

κα Δανάη Τσιρίδου

2310 542236

09:00-14:00

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλους 32, 54631, Θεσσαλονίκη

κα Μαρία Χατζηαντωνίου

κα  Ευδοκία Αγγελούδη

2310 252911

2310 252935

09:30-14:00

ΜΚΟ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ

Μητροπόλεως 11, Νεάπολη, 56728,  Θεσσαλονίκη

κος Χατζηκωνσταντίνου Μάριος

2310 611128

2310 611129

09:00-13:00

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως στα ανωτέρω σημεία ενημέρωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προσέρχονται στα ανωτέρω σημεία ενημέρωσης από τις 05/11/2012 έως τις 05/12/2012, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις αναγραφόμενες ώρες επικοινωνίας.

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: