ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ 75 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης του κάθε ωφελούμενου, 75 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Ο κάθε ωφελούμενος : 

  • θα πραγματοποιήσει 12 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ψυχολόγο-Κοινωνιολόγο)
  • θα συμμετέχει σε 3 ομαδικές συνεδρίες σε ομάδα των 5 ατόμων

Στη διάρκεια των συνεδριών θα πραγματοποιηθεί :

  • Καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων
  • Διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των ωφελούμενων
  • Προετοιμασία των ωφελούμενων ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά  στις δράσεις κατάρτισης
  • Προετοιμασία των ωφελούμενων ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά στις δράσεις απασχόλησης
  • Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ωφελούμενων
  • Προετοιμασία των ωφελούμενων σε θέματα ανεύρεσης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού, παρουσίασης εαυτού, συνέντευξης με εργοδότη, προσομοίωσης σε εργασιακό περιβάλλον

Η επαγγελματική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2013– Ιανουαρίου 2014 στους ακόλουθους χώρους :

 

ΦΟΡΕΑΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Κωλέττη 24, 6ος όροφος, 54627, Θεσσαλονίκη
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 32, 54631, Θεσσαλονίκη
ΜΚΟ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ Μητροπόλεως 11, Νεάπολη, 56728,  Θεσσαλονίκη

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: