ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ταυτότητα Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Στο πλαίσιο των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για τις Ευάλωτα Κοινωνικά Ομάδες συστάθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Δημιουργική Επανεκκίνηση με συντονιστή εταίρο την Τεχνόπολις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

Η Α.Σ. Δημιουργική Επανεκκίνηση συγκροτείται από ένα ευρύ δίκτυο φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο για την υλοποίηση των δράσεων του έργου όσο και για τη διάχυση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Συντονιστής εταίρος

Τεχνόπολις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Α.Ε 

 

Συμμετέχοντες φορείς
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
 

 

 

 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδος

 

 

 

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 

 

 

Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS ΕΠΕ

 

 
 
 
Μ.Κ.Ο. «ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ»
 
 
 

 

 

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: