ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Για τις ΤΟΠΕΚΟ

Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτα Κοινωνικά Ομάδες  στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Οι Δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας.  Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις συστήνονται βάση του Άρθρου 18 του ν. 4019/11 αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Εταίροι των Α.Σ. μπορούν να είναι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τα ΤΟΠ (ΕΚΟ) προκηρύσσονται από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: