ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 120 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης του κάθε ωφελούμενου, ο κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε ένα από τα πέντε προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΑ

Παροχή υπηρεσιών εστίασης–βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης

120 80 40 25

Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ορόφων – οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

120 80 40 25

Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων

120 80 40 25

Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων εστίασης

100 70 30 25

Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων

100 70 30 20


Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (6€/ώρα κατάρτισης), με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συμβουλευτική, κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή έναρξη επιχειρηματικής δράσης).

Ειδικότερα το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει :

1. «Παροχή υπηρεσιών εστίασης–βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης»

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών στα ακόλουθα θέματα : Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας επισιτιστικών επιχειρήσεων, Μαζική παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, Οργάνωση και λειτουργία κουζίνας , Βασικές αρχές της μαγειρικής τέχνης, Βασικές αρχές της ζαχαροπλαστικής τέχνης, Μπαρ - ποτά – οινολογία, Σύνθεση εδεσματολογίου και κατάλογου ποτών, Η εστιατορική τέχνη - Τεχνικές σερβιρίσματος και παράθεσης εδεσμάτων, Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, Εμπορευματογνωσία – Οργάνωση προμηθειών , Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης.
  • Πρακτική άσκηση 40 ωρών σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης. (Μονάδες Εστίασης – Επισιτιστικά Τμήματα Ξενοδοχείων – Εστιατόρια)

2. «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ορόφων – οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών στα ακόλουθα θέματα : Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Τμήμα οροφοκομίας – προσωπικό, Δωμάτια, Πλυντήρια και Λινά ξενοδοχείων, Καθαριότητα τουριστικών μονάδων, Διαχείριση στο τμήμα ορόφων, Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών – Ποιότητα υπηρεσιών, Σύγχρονες μορφές οργάνωσης παραγωγής και εργασίας στον κλάδο του τουρισμού.
  • Πρακτική άσκηση 40 ωρών σε ξενοδοχεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

3. «Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων»

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών στα ακόλουθα θέματα : Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων της βιομηχανίας – βιοτεχνίας τροφίμων, Μεταποίηση - Τυποποίηση προϊόντων διατροφής, Τεχνικές συσκευασίας και χειρισμός μηχανημάτων – εξοπλισμού συσκευασίας προϊόντων διατροφής, Αποθήκευση προϊόντων διατροφής, Έλεγχος ποιότητας και σύστημα HACCP στις μονάδες της βιομηχανίας – βιοτεχνίας τροφίμων.
  • Πρακτική άσκηση 40 ωρών σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων (Εργαστήρια Παραγωγής Και Μεταποίησης Τροφίμων – Μονάδες Διακίνησης Και Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων)

4. «Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων εστίασης»

  • Θεωρητική κατάρτιση 70 ωρών στα ακόλουθα θέματα : Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας επισιτιστικών επιχειρήσεων, Παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, Οργάνωση και λειτουργία κουζίνας , Βασικές αρχές της μαγειρικής τέχνης, Βασικές αρχές της ζαχαροπλαστικής τέχνης, Η εστιατορική τέχνη - Τεχνικές σερβιρίσματος και παράθεσης εδεσμάτων, Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, Εμπορευματογνωσία – Οργάνωση προμηθειών, Οδηγοί υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης.
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης. (Μονάδες Εστίασης– Εστιατόρια)

5. «Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων»

  • Θεωρητική κατάρτιση 70 ωρών στα ακόλουθα θέματα : Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Συντήρησης, Ενεργειακής Ανακαίνισης Και Αποκατάστασης Κτιρίων, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική & Πολιτιστική  Κληρονομιά, Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτισμάτων και οικισμών, Επεξεργασία και χρήση  πέτρας σε παραδοσιακές κατασκευές & αναπλάσεις, Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εξοικονόμηση Ενέργειας & Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Οικιστικό Τομέα, Θερμομόνωση και θερμομονωτικά υλικά - Εναλλακτική θέρμανση, Εναλλακτικά κονιάματα- Οικολογικά χρώματα.
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Συντήρησης, Ενεργειακής Ανακαίνισης Και Αποκατάστασης Κτιρίων (Τεχνικά γραφεία- εταιρείες αποκατάστασης και ανακαίνισης).

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2013 στους ακόλουθους χώρους :  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Κωλέττη 24, 6ος όροφος, 54627, Θεσσαλονίκη

ΚΕΚ Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,

Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος

Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: