ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΣΑ ΤΟΠΕΚΟ

Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ». Δικαιούχοι του Προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και έχουν ωφεληθεί δράσεων σε «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»). Στο πλαίσιο του Προγράμματος η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ανέργους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και για τους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την κάλυψη θέσεων εργασίας μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα ώστε να ενημερωθούν πληρέστερα για τις δυνατότητες απασχόλησης κάποιου ανέργου με την αξιοποίηση του προγράμματος και να λάβουν υποστήριξη από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ στις διαδικασίες υπαγωγής της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη 2310556602
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ιουστινιανού 6, 54631, Θεσσαλονίκη 2310277258

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: