ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ο κάθε ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει 4 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο (Ψυχολόγο-Κοινωνιολόγο). Στη διάρκεια των συνεδριών θα πραγματοποιηθεί :

  • Διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων του κάθε ωφελούμενου
  • Διάγνωση εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου
  • Διαμόρφωση του Ατομικού Σχεδίου Ένταξης του κάθε ωφελούμενου σε περαιτέρω δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης
  • Νομική πληροφόρηση των ωφελούμενων για θέματα εργατικής νομοθεσίας
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να παρεμποδίζουν την προσπάθεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

H ψυχολογική υποστήριξη – νομική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2012– Ιανουαρίου 2013 στους ακόλουθους χώρο.

 

ΦΟΡΕΑΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Κωλέττη 24, 6ος όροφος, 54627, Θεσσαλονίκη
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 32, 54631, Θεσσαλονίκη
ΜΚΟ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ Μητροπόλεως 11, Νεάπολη, 56728,  Θεσσαλονίκη

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: