ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 45 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Ένταξης του κάθε ωφελούμενου, 45 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας, με στόχο τη στήριξή τους για την έναρξη επιχειρηματικής δράσης. Ο κάθε ωφελούμενος :

  • θα πραγματοποιήσει 13 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας
  • θα συμμετέχει σε 3 ομαδικές συνεδρίες σε ομάδα των 5 ατόμων

Στη διάρκεια των συνεδριών θα πραγματοποιηθεί :  

  • Επιχειρηματική στήριξη των ωφελούμενων για τη σύσταση 9 κοινωνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα:
  • 5 κοινωνικών επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης
  • 4 κοινωνικών επιχειρήσεων συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης & αποκατάστασης κτιρίων
  • Υποστήριξη & ενημέρωση των ωφελούμενων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τον καθορισμό της επιχ/κής ιδέας
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση των επιχειρήσεων
  • Νομική στήριξη των ωφελούμενων για τη σύσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων (νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικές υποχρεώσεις, εργατική νομοθεσία) 
  • Υποστήριξη των ωφελούμενων στην αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης από εθνικούς ή άλλους πόρους
  • Υποστήριξη των ωφελούμενων σε χρηματοοικονομικά-φοροτεχνικά θέματα (έναρξη δραστηριότητας, τήρηση βιβλίων κλπ)

Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2013– Ιανουαρίου 2014 στους ακόλουθους χώρους :     

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΚ Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος

Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη

Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS ΕΠΕ

Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, 54627, Θεσσαλονίκη

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: